Garnet Lake, Johnsburg NY - Adirondack Region

DSCN0399